در حال بارگذاری ...
مهدی عبدالهی

مهدی عبدالهی

گسسته

کارشناسی ارشد ریاضیات مدارس : رجائی ، دکتر حسابی، بوعلی،کیمیای سعادت و... ۱۲ سال سابقه تدریس حرفه ای هندسه و گسسته کنکور به زبانی شیوا مدرس رتبه های برتر کنکور

متاسفانه از این استاد هنوز محتوایی در دسترس نیست