در حال بارگذاری ...
مقداد حسن زاده

مقداد حسن زاده

هندسه

تحصیلات عمران دانشگاه تهران استاد مدارس علامه طباطبایی ، پاسداران حلی ، ۷ حلی ، ساوه امام صادق ، پل مدیریت مفید ، ۳ دکتر حسابی ، زرتشت معلم ، ظفر فریده سلیم ، دروس امام‌صادق ، جنت اباد حکیمه ، مرزداران مبین ، منطقه ۳ رشد ،منطقه ۱

متاسفانه از این استاد هنوز محتوایی در دسترس نیست