در حال بارگذاری ...
آبتین عابد

آبتین عابد

فیزیک

مهندسی عمران شهید بهشتی--مولف کتاب های کنکور و پایه فیزیک--ناظر علمی فیزیک جامع مهر و ماه--استاد اپلیکیشن های دیسون و کنکوراطور--استاد مدارس مرضیه،نرجس،پیام علم،سرای مهر،فرزانگان و ..--استاد آموزشگاه های پرستو(پسرانه) ،هدف، قلم چی،و...

ویدئوها