خدایا شکرت که شغلم محبت کردن است

 

سلام اسم من هلاله است می‌خواهم برای شما از شغلم صحبت کنم.

داستان از آنجایی شروع شد که رفیق ۱۸ ساله‌ ام، مرا یادکرد. در گرما گرم خنده‌های از ته دل و گپ و گفت های هرز گاهی مان بودیم که گفت در مدرسه‌ ای کار می‌ کند که برای عید نیرو می‌خواهند.

یا رب، بابت تمام واسطه‌های مهربان خوش‌ قلبت در زندگی‌ام  تشکر

رفتم و کار شروع شد.

روز اول را بدون ضرب‌آهنگ حرفه‌های پیشین، فاقد حرکت و رشد یافتم، در حالی که فقط نظاره‌ گر فعالیت دیگران بودم. به قلبم گفتمهلالم فقط یک مدت کوتاه ، فعلاً شرایط این است . پس برو در دل ماجرا و رفتم در دل ماجرای دخترکان رنگارنگ زیبارویی که هریک جلوه‌گر محبتی بودند از جانب خالقشان، تلاش می‌کردند، می‌خندیدند، گریه می‌کردند، گاه امیدوار، گاه مأیوس، گاه کودکانه جیغ می‌کشیدند و گاه فریاد اعتراض و گله‌هایشان سر به فلک می‌کشید. نمی‌دانم مرا چه شد؟

نمی‌دانم، چه چیزی از وجودشان به قلبم گره خورد که خارج از عناوین چارت‌های سازمانی - شغلی را یافتم که کارش محبت کردن است.

مهربانوی آکادمی فرهنگ، خواست که بنویسم ازآنچه دراین‌باره تجربه کرده‌ام.قلم جانم، قبل از هر چیزلطفا بنویس گه معاشرت با او برایم بسیار دل‌نشین است. هرجا ترسیدم گفتم با او مطرح می‌کنم، او می‌ داند چه باید بکنیم. قلم جانم، به رنگ رفاقت از امن‌ ترین آشنایم در آکادمی بنویس، از تلاش‌ هایمان ، خنده‌ هایمان، حمایت‌ هایمان بنویس

آکادمی کنکور فرهنگ