در حال بارگذاری ...

آدرس ما


آکادمی فرهنگ دارای چند بخش مختلف جهت همکاری می باشد نیروهای همکار استخدامی :
 1. سرپرستان آکادمی :انجام کلیه امور اجرایی ،جذب،مالی،اداری و ...
 2. سرپرستان پانسیون مطالعاتی:نظارت بر دانش آموزان از لحاظ نظم و کیفیت شروع و پایان تایم ها و کیفیت مطالعه و ...
نیرو های همکار غیر استخدامی
 1. در اختیار قرار دادن فضای کلاسی و آموزشی و همکاری جهت موارد ذیل:
  1. تشکیل کلاس های گروهی(کنکور،پایه،زبان،آمادگی اعزام دانشجو به خارج از کشور و ...)
  2. تشکیل کلاس های خصوصی(کنکور،پایه،زبان،آمادگی اعزام دانشجو به خارج از کشور و ...)
  3. مشاوره و هدایت تحصیلی (کنکور،پایه،انگیزشی و ...)
  4. مشاوره روانشناسی
  5. همایش های نکته و تست و جمع بندی
  6. مشاوره انتخاب رشته
 2. معرفی دانش آموزان به آکادمی جهت دریافت خدمات از مجموعه
 3. برگزاری اردو نوروزی و معرفی دانش آموزان به اردو
ساعات کاری مجموعه 7 صبح لغایت 23 شب در 2 شیفت به ترتیب 7 الی 15.30 و شیفت دوم ساعت 15 الی 23 که بصورت چرخشی بین همکاران تقسیم می گردد. مجموعه در کلیه ایام سال باز می باشد(تمامی جمعه ها و ایام تعطیل به استثنا تاسوعا و عاشورا ،29 اسفند و 1 و 13 فروردین)
آکادمی فرهنگ دارای چند بخش مختلف جهت همکاری می باشد نیروهای همکار استخدامی :
 1. سرپرستان آکادمی :انجام کلیه امور اجرایی ،جذب،مالی،اداری و ...
 2. سرپرستان پانسیون مطالعاتی:نظارت بر دانش آموزان از لحاظ نظم و کیفیت شروع و پایان تایم ها و کیفیت مطالعه و ...
نیرو های همکار غیر استخدامی
 1. در اختیار قرار دادن فضای کلاسی و آموزشی و همکاری جهت موارد ذیل:
  1. تشکیل کلاس های گروهی(کنکور،پایه،زبان،آمادگی اعزام دانشجو به خارج از کشور و ...)
  2. تشکیل کلاس های خصوصی(کنکور،پایه،زبان،آمادگی اعزام دانشجو به خارج از کشور و ...)
  3. مشاوره و هدایت تحصیلی (کنکور،پایه،انگیزشی و ...)
  4. مشاوره روانشناسی
  5. همایش های نکته و تست و جمع بندی
  6. مشاوره انتخاب رشته
 2. معرفی دانش آموزان به آکادمی جهت دریافت خدمات از مجموعه
 3. برگزاری اردو نوروزی و معرفی دانش آموزان به اردو
ساعات کاری مجموعه 7 صبح لغایت 23 شب در 2 شیفت به ترتیب 7 الی 15.30 و شیفت دوم ساعت 15 الی 23 که بصورت چرخشی بین همکاران تقسیم می گردد. مجموعه در کلیه ایام سال باز می باشد(تمامی جمعه ها و ایام تعطیل به استثنا تاسوعا و عاشورا ،29 اسفند و 1 و 13 فروردین)

ارسال درخواست