در حال بارگذاری ...

نهم

نهم

1398-06-14 23:04:29 | دسته بندی: مشاوره

کدام رشته را در دبیرستان انتخاب کنم؟ ریاضی، تجربی، انسانی هنر یا زبان؟

آیا من می‌توانم در رشته‌ای که انتخاب نموده‌ام موفق باشم؟ آیا برای تغییر رشته دیر نیست؟

کدام رشته دانشگاهی با روحیات من سازگارتر است؟

آیا می‌توانم پزشکی حاذق باشم؟

کارگردان یا بازیگر معروف شدن، چه توانایی‌هایی نیاز دارد؟

آیا توانمندی این رادارم که وکیلی ماهر یا مدیری موفق شوم؟

آیا رؤیاهایم برای رسیدن به هدایت یک پروژه عظیم فنی محقق خواهد شد؟