در حال بارگذاری ...

اعتمادبه‌نفس-۱

اعتمادبه‌نفس-۱

1398-06-22 05:12:32 | دسته بندی: مشاوره

معنی واقعی اعتمادبه‌نفس چیست؟

یعنی امید به‌کاری که در آینده می‌خواهیم انجام دهیم یا پذیرش توانایی‌ها و استعدادهایمان؟ اغلب مردم معنای واقعی کلمه‌ی "اعتمادبه‌نفس"را به خوبی درک نمی‌کنند، به همین دلیلان نوع از اعتمادبه‌نفس و خودباوری را که مطلوب و موردنظرشان است در زندگی تجربه نمی‌کنند، چون فکر می‌کنند اعتمادبه‌نفس یعنی ایمان و اعتماد به موفقیت‌هایی که در کارها به‌دست می آورند. درصورتی‌که اعتمادبه‌نفس واقعی و حقیقیان است که قبل از این‌که در کاری موفق شویم، نوعی اعتماد به توانایی خود برای انجامان کار داشته باشیم. بنابراین وقتی‌که اعتمادبه‌نفس و خودباوری خود را بر اساس آن‌که و آنچه به‌راستی هستید و نه بر اساس موفقیت‌ها و دست‌یابی‌ها یا شکست‌ها و ناکامی‌های خود بنا می‌کنید، چیزی را در خود خلق می‌نمایید که هیچ‌کس و هیچ‌چیز یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت! حال با توجه به مفاهیم بالا می‌توان گفت که اعتمادبه‌نفس واقعی همواره در درون خود شما تولید می‌شود نه از بیرون. اعتمادبه‌نفس واقعی زاییده‌ی تعهد شما به خودتان است. این تعهد که هر آنچه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته‌ها و نیازهایتان برسید اعتمادبه‌نفس باور شخصی شماست نسبت به روح خودتان به‌عنوان یک انسان. اعتمادبه‌نفس حقیقت این نیست که نترسیم. بلکه آن است که بدانید و مطمئن باشید با این‌که می‌ترسید، اما بی‌گمان دست به عمل خواهید زد.

انواع اعتمادبه‌نفس

* اعتمادبه‌نفس رفتاری * اعتمادبه‌نفس احساسی، عاطفی * اعتمادبه‌نفس روحی و معنوی - اعتمادبه‌نفس رفتاری، به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن کارهاست. از کارهای ساده گرفته تا کارهای سخت همانند جامه عمل پوشاندن به رؤیاهایتان. این همان نوع از  اعتمادبه‌نفس است که موردنظر اغلب ماست. -- اعتمادبه‌نفس احساسی و عاطفی به معنای توانایی در تسلط و به کنترل درآوردن دنیای احساس و عواطف شماست. این که بدانید چه احساساتی دارید، معنای آن ها را بفهمید و بتوانید انتخاب‌های احساسی درست بکنید و از خود در مقابل درد و رنج روحی و لطمه‌ها و صدمه‌های عاطفی محافظت کنید و بدانید چگونه روابطی صمیمی، سالم و ماندگار خلق نمایید. -- سومین نوع از اعتمادبه‌نفس که مهم‌ترین آنها می‌باشد، اعتمادبه‌نفس روحی و معنوی است. این نوع از اعتمادبه‌نفس، همانا اعتماد و ایمان شما به جهان هستی و کل آفرینش و موجودات است. این ایمان روحی که زندگی، هدف و نهایتی مثبت را در پی خواهد داشت و شما به خاطر هدفی اینجا هستید وزندگی ۷۰ - ۸۰ - ۹۰ ساله‌تان بر روی این کره خاکی هدف و مقصودی را دنبال می‌کند. اعتمادبه‌نفس آن است که باور داشته باشید می‌توانید و تواناییان رادارید که تمام توانتان را به‌کار بگیرید و شرایط و اوضاع زندگی را آن‌گونه که مطلوب و دلخواه شماست تغییر دهید.