در حال بارگذاری ...

اردو نوروز

اردو نوروز

1398-06-14 19:05:13 | دسته بندی: مشاوره

بوی نوروز، بوی کودکی‌های رنگی است، بوی بنفشه و ماهی و سبزی و آیینه است ، بوی بازی وعیدی و دیده‌بوسی، بوی باران و نم و خاک و شکوفه است...قدری به‌عقب برگرد. یادت هست؟ از اول اسفند، روز شماری و حتی دقیقه‌شماری تا نوروز را؟... یادت هست؟ بال خیال را که در آسمان نوروز پر می‌زد؟... یادت هست؟ خنده‌های بی بهانه بهاری را؟ تو یادت هست و ما هم خوب یادمان هست. بزرگ شده‌ایم و درگیر کتاب و دفتر و امتحان شده‌ایم، اما شیرینی آن روزها، هنوز روی زبانمان هست.

ولی تا حالا فکر کرده‌ای چرا آن سال‌ها، عید نوروز این‌همه رنگ و جلا داشت؟ پاسخش معلوم است. در آن رزها، آرام و بی‌دغدغه بودیم، استرس نداشتیم، به بزرگ‌تر ها ایمان داشتیم و خود را در آغوش فردا رها کرده بودیم. می‌دانستیم که طبق برنامه پدر و مادرمان، قرار است به‌جاهای خیلی خوبی برسیم...

خبر خوب این است که ما می‌خواهیم نوروز را برایت زنده کنیم. برنامه‌ریزی کرده‌ایم و مسیر را مشخص کرده‌ایم. خوشحال می‌شویم تو هم با ما بیایی ایمان داشته باش و در این جاده، دستت را به راه‌بلدها بده.

... می‌دانی؟

عید یعنی روزی که خودت را پیشرفت بدهی، روزی که روی برنامه عمل کنی، کارهای خوب کنی و از کارهایی که تو را از هدفت و از خودت دور می‌کند، خودداری کنی...

بیا باهم این نوروز، عید واقعی بسازیم.