در حال بارگذاری ...
سعید زعفرانی

سعید زعفرانی

ریاضی

کارشناس ریاضی محض ( دانشگاه صنعتی شریف ) کارشناسی ارشد فلسفه ( دانشگاه تهران ) 20 سال سابقه تدریس و مشاوره در مدارس مفید ، فرزانگان ، رستگارارن ، توحید ، صالحین ، دانا و ... مشاوره و دبیر پروازی به شهرستان های مشهد ، زاهدان ، سنندج ، ساری و ... تالیف کتاب آمار و احتمال انتشارات کاگو

متاسفانه از این استاد هنوز محتوایی در دسترس نیست